Pod nazwą Smart Control firma Hörmann oferuje usługę internetowego monitorowania bram szybkobieżnych. Jest to zdalna diagnostyka i związane z nią działania prewencyjne gwarantujące Klientowi utrzymanie urządzeń w dobrym stanie. Zastosowana technologia pozwala Firmie Hörmann zapobiegać niekorzystnym dla Klientów przestojom.

Jak to działa?

Hörmann Smart Control* monitoruje i analizuje działanie bram.  Gromadzi wszystkie informacje – np. komunikaty o błędach czy dane o uruchomieniach bram . Dostęp do zapisanych informacji jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej.  Reasumując system Smart Control opiera się na stałym przesyłaniu danych istotnych z punktu widzenia usterek pomiędzy systemem technicznym a portalem internetowym. Działania prewencyjne pozwalają utrzymywać urządzenia w dobrym stanie.

Zestawienie najważniejszych funkcji Smart Control

Szczegółowe informacje o bramie

Smart Control - wydłużenie czasu sprawności bram

Smart Control – monitoring i analiza działania bram Hörmann

System w przejrzysty sposób przedstawia informacje o statusie bram, wraz z podaniem numeru ID i właściwego partnera handlowego firmy Hörmann. Podczas diagnostyki następuje odczyt bieżących informacji m.in. komunikatów o błędach, ewentualnej awarii, itd.

Objaśnienia komunikatów o błędach

Wszystkie komunikaty o błędach są wyjaśnione w zrozumiały sposób wraz z propozycją odpowiedniego rozwiązania.

Licznik zmian obciążenia

Cały czas odbywa się cyfrowa rejestracja zmian obciążenia bramy lub wszystkich bram. Dane te umożliwiają m.in. porównanie działania wszystkich bram i odpowiednio wczesne zaplanowanie wymiany zużytych części podczas następnej konserwacji.

Kalendarz czynności konserwacyjnych

Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki i liczby zmian obciążenia można ustanowić automatyczny kalendarz czynności konserwacyjnych. W takim kalendarzu wyświetlają się kolejne terminy konserwacji dla poszczególnych bram Klientów. Przedłużenie żywotności bram oznacza realną oszczędność wydatków dla Klienta, a dostęp online do sterowania bramy pozwala Serwisom Hörmann sprawnie usuwać błędy – co za tym idzie obniżać koszty usług serwisowych dla Klienta

 

*Smart Control jest tworzony w ramach koncepcji IoT – Internet of Things. To rozwijająca się bardzo szybko dziedzina techniki umożliwiająca między innymi zdalną diagnostykę i działania prewencyjne związane z utrzymaniem urządzeń w dobrym stanie. Zastosowana technologia pozwala Firmie Hörmann i jej Klientom na prowadzenie analiz technicznych i wczesne wykrywanie konieczności wymiany zużywających się części. Zapobiega to przestojom bram oraz usprawnia pracę działom obsługi serwisowej.